Autorist

Kadri Matteus on advokaadibüroo COBALT advokaat, valdkonna nõunik ja riigihanke entusiast. Kadri põhitegevusvaldkonnad on riigihanked, haldusõigus ja kohtuvaidlused. Ta nõustab ja esindab kliente erinevates riigihanke küsimustes ja on viinud läbi mitmekümneid hankemenetlusi.

Kadri portfellis on näiteks Tallinna Kultuurikatel SA, Tallinna Linnahalli AS ja Tallinna Linnatranspordi AS riigihangete korraldamine, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõustamine ja rahvusvaheliste suurkorporatsioonide esindamine sise- ja välisjulgeoleku kaalutlustel riigihangete seaduse erandi alusel korraldatud riigihangetes. Samuti esindab Kadri suurel hulgal pakkujaid ning mh ühte Eesti suurimat jäätmekäitlejat Ragn-Sells AS’i riigihanke vaidlustes.

Kadri on ka kõrgelt hinnatud esineja (koolitaja, lektor) riigihankeõiguse vallas ja hoiab meelt teravana erinevate publikatsioonide avaldamise teel (Juridica, koostamisel olevad RHS kommentaarid ja tavameedia).

Kadri on Eesti Advokatuuri liige aastast 2014. Kadri on osalenud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) ja Bonni Ülikooli intellektuaalse omandi suveülikoolides.

Võta Kadriga ühendust siin.