Blogipostituste arhiiv

Juuni 2021

Eeldatava (maksimaalse) maksumuse ja koguse avaldamisest raamhangetes
https://riigihankeblogi.com/2021/06/29/eeldatava-maksimaalse-maksumuse-ja-koguse-avaldamisest-raamhangetes/

Mai 2021

Kutsekvalifikatsioonidest kvalifitseerimistingimusena – kas objektijuhil on magistrikraad alati vajalik hanketingimus?

Riigihangete seaduse muudatustest Kadri pilgu läbi

Aprill 2021

#10. Riigihanked ja keelatud kokkulepped https://riigihankeblogi.com/2021/04/06/10-riigihanked-ja-keelatud-kokkulepped/

Märts 2021

Vaidlustamise õigusena tunnustatakse nüüd ka huvi uue hankemenetluse vastu https://riigihankeblogi.com/2021/03/29/vaidlustamise-oigusena-tunnustatakse-nuud-ka-huvi-uue-hankemenetluse-vastu/

Halduskoostööseaduse ja riigihangete seaduse konfliktidest https://riigihankeblogi.com/2021/03/20/halduskoostooseaduse-ja-riigihangete-seaduse-konfliktidest/

Millal peab võrgustikusektori hankija hankima? https://riigihankeblogi.com/2021/03/15/millal-peab-vorgustikusektori-hankija-hankima/

Detsember 2020

Number 9. Hankejõulud ja seadusloome https://riigihankeblogi.com/2020/12/24/number-9-hankejoulud-ja-seadusloome/

Hindamise õiguspärasusest, õigusjärglusest ja menetluskuludest Riigikohtu otsuse 3-20-1198 valguses https://riigihankeblogi.com/2020/12/14/hindamise-oigusparasusest-oigusjarglusest-ja-menetluskuludest-riigikohtu-otsuse-3-20-1198-valguses/

Esindajakulude väljamõistmisest vaidlustusmenetluses – jälle alguses tagasi? https://riigihankeblogi.com/2020/12/13/esindajakulude-valjamoistmisest-vaidlustusmenetluses-jalle-alguses-tagasi/

November 2020

Pöördmenetlus ja Co. – sassis nagu Kört-Pärtli särk* https://riigihankeblogi.com/2020/11/17/poordmenetlus-ja-co-sassis-nagu-kort-partli-sark/

Number 8. Innohanked https://riigihankeblogi.com/2020/11/16/number-8-innohanked/

Kas § 115 on nüüd surnud? https://riigihankeblogi.com/2020/11/07/kas-%c2%a7-115-on-nuud-surnud/

Oktoober 2020

Milline võiks olla ideaalne riigihangete seadus? https://riigihankeblogi.com/2020/10/26/milline-voiks-olla-ideaalne-riigihangete-seadus/

Selge sõnum seaduses – võimatu ülesanne? https://riigihankeblogi.com/2020/10/15/selge-sonum-seaduses-voimatu-ulesanne/

September 2020

Number 7. Tervisekassa eriarstiabihanked 2020 https://riigihankeblogi.com/2020/09/23/number-7-tervisekassa-eriarstiabihanked-2020/

Juuli 2020

Üks teeb ja teine maksab ei ole veel hankijate koostöö https://riigihankeblogi.com/2020/07/28/uks-teeb-ja-teine-maksab-ei-ole-veel-hankijate-koostoo/

Esitamata maksudeklaratsioonidega võidukalt lepinguni? https://riigihankeblogi.com/2020/07/16/esitamata-maksudeklaratsioonidega-voidukalt-lepinguni/

Number 6. Vestleme kaasustest. https://riigihankeblogi.com/2020/07/10/number-6-vestleme-kaasustest/

Juuni 2020

Riigikogu muutis riigihangete seadust https://riigihankeblogi.com/2020/06/26/riigikogu-muutis-riigihangete-seadust/

Oluline muutus Riigihangete Vaidlustuskomisjoni praktikas menetluskulude väljamõistmisel https://riigihankeblogi.com/2020/06/15/oluline-muutus-riigihangete-vaidlustuskomisjoni-praktikas-menetluskulude-valjamoistmisel/

Mai 2020

Hankevaidluste süsteemi muutmise VTK https://riigihankeblogi.com/2020/05/26/hankevaidluste-susteemi-muutmise-vtk/

Riigikohtu lahend 3-19-1825 (jäätme)kontsessioonide alapakkumustest https://riigihankeblogi.com/2020/05/08/riigikohtu-lahend-3-19-1825-jaatmekontsessioonide-alapakkumustest/

Aprill 2020

Number 5. Kriisihanked https://riigihankeblogi.com/2020/04/21/number-5-kriisihanked/

Riigihangete seaduse muudatustega seadustatakse e-post https://riigihankeblogi.com/2020/04/07/riigihangete-seaduse-muudatustega-seadustatakse-e-post/

Märts 2020

Eriolukorra mõjudest riigihangetele https://riigihankeblogi.com/2020/03/23/eriolukorra-mojudest-riigihangetele/

Veebruar 2020

Kõrvaldamine varasemate rikkumiste eest: kuhu minek? https://riigihankeblogi.com/2020/02/28/korvaldamine-varasemate-rikkumiste-eest-kuhu-minek/

Ooteaja ja vaidlustamise tähtaja kokkulangemine ei ole põhiseadusega vastuolus https://riigihankeblogi.com/2020/02/27/ooteaja-ja-vaidlustamise-tahtaja-kokkulangemine-ei-ole-pohiseadusega-vastuolus/

Eraõigusliku hankija staatus Külmaliidu lahendis https://riigihankeblogi.com/2020/02/15/eraoigusliku-hankija-staatus-kulmaliidu-lahendis/

Number 4. Rail Baltic ja Kristjan Kaunissaare https://riigihankeblogi.com/2020/02/03/4-rail-baltic-ja-kristjan-kaunissaare/

Jaanuar 2020

Järeldusi Riigikohtu lahendist 3-19-1501 Mitteldorf vs Töötukassa https://riigihankeblogi.com/2020/01/20/jareldusi-riigikohtu-lahendist-3-19-1501-mitteldorf-vs-tootukassa/

Proportsionaalsuse printsiibist ja pakkuja tehtud vigade parandamise võimalusest Riigikohtu lahendis 3-19-1501 https://riigihankeblogi.com/2020/01/06/proportsionaalsuse-printsiibist-ja-pakkuja-tehtud-vigade-parandamise-voimalusest-riigikohtu-lahendis-3-19-1501/

Detsember 2019

Number 3. Dotsent https://riigihankeblogi.com/2019/12/09/number-3-dotsent/

Saarlased ei pea veel tingimata leppima vanade lennukitega https://riigihankeblogi.com/2019/12/02/saarlased-ei-pea-veel-tingimata-leppima-vanade-lennukitega/

November 2019

Number 2. Advokaat https://riigihankeblogi.com/2019/11/27/number-2-advokaat/

Mida tähendab avaliku huvi kriteerium hankija määratlemisel ja muid ootamatusi Riigikohtust https://riigihankeblogi.com/2019/11/25/mida-tahendab-avaliku-huvi-kriteerium-hankija-maaratlemisel-ja-muid-ootamatusi-riigikohtust/

Number 1. VAKO kohtunik. https://riigihankeblogi.com/2019/11/23/number-1-vako-kohtunik/

Kui alusdokumendist saab seadus https://riigihankeblogi.com/2019/11/12/kui-alusdokumendist-saab-seadus/

Riigihanke tingimuste vaidlustamise tähtajast https://riigihankeblogi.com/2019/11/05/riigihanke-tingimuste-vaidlustamise-tahtajast/

Oktoober 2019

Dünaamilisest hankesüsteemist https://riigihankeblogi.com/2019/10/31/dunaamilisest-hankesusteemist/

Vastused küsimustele, mida sa võib-olla pole kunagi küsinud https://riigihankeblogi.com/2019/10/25/vastused-kusimustele-mida-sa-voib-olla-pole-kunagi-kusinud/

Kes on sinu sõbrad ehk toimingupiirangu rikkumisest riigihangetes https://riigihankeblogi.com/2019/10/16/kes-on-sinu-sobrad-ehk-toimingupiirangu-rikkumisest-riigihangetes/

Mis on supp ehk kuidas tõlgendada hankedokumente? https://riigihankeblogi.com/2019/10/11/mis-on-supp-ehk-kuidas-tolgendada-hankedokumente/

Mis on saanud alapakkumuste kontrollist kontsessioonimenetluses? https://riigihankeblogi.com/2019/10/10/mis-on-saanud-alapakkumuste-kontrollist-kontsessioonimenetluses/

September 2019

Tere tulemast Mariole ja mõtisklusi kontsessioonilepingute maailmast https://riigihankeblogi.com/2019/09/24/tere-tulemast-mariole-ja-motisklusi-kontsessioonilepingute-maailmast/

Infrasummit 2019 ja PPP ehk averus https://riigihankeblogi.com/2019/09/05/infrasummit-2019-ja-ppp-ehk-averus/

Juuli 2019

Konkurentsi kahjustavad kokkulepped ja riigihanked (vol 2) https://riigihankeblogi.com/2019/07/26/konkurentsi-kahjustavad-kokkulepped-ja-riigihanked-vol-2/

Konkurentsi kahjustavad kokkulepped ja riigihanked (vol 1) https://riigihankeblogi.com/2019/07/24/konkurentsi-kahjustavad-kokkulepped-ja-riigihanked-vol-1/

Tulemas on hankekelmuse koosseis KarS-s https://riigihankeblogi.com/2019/07/18/tulemas-on-hankekelmuse-koosseis-kars-s/

EK otsus C-41/18 Meca – hankelt kõrvaldamine varasema lepingurikkumise tõttu https://riigihankeblogi.com/2019/07/15/ek-otsus-c-41-18-meca-hankelt-korvaldamine-varasema-lepingurikkumise-tottu/

Juuni 2019

Tere tulemast ja minu mõtted RHS VTK osas https://riigihankeblogi.com/2019/06/21/tere-tulemast-ja-minu-motted-rhs-vtk-osas/

%d bloggers like this: