Õppevideod

Diskrimineerivad ja piiravad hanketingimused

Siit leiad õppevideod, mis keskenduvad diskrimineerivatele ja piiravatele tingimustele, mis on riigihangete seaduse alusel keelatud ning mille tuvastamise korral võidakse rakendada ka finantskorrektsioone määras 5-25% juhul kui riigihange on rahastatud EL vahenditest. Õppevideote eesmärgiks on teadvustada toetuse saajaid diskrimineerivate tingimuste tunnustest ja esitada teile soovitusi õiguspäraste tingimuste sõnastamiseks. Vaata täpsemalt Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt: https://www.rtk.ee/toetuste-taotlemine-ja-korraldamine/taotlusvoorud/abiks-taotlejale#riigihanked

Esimeses osas selgitatakse Euroopa Liidus kehtivaid nelja põhivabadust, riigihangete üldpõhimõtteid ja diskrimineerivate tingimuste keelu aluseid ja olemust.

Teises osas keskendutakse sellele, kuidas korrektselt kvalifitseerimistingimusi kehtestada ja tuuakse ka konkreetseid näiteid ebaseaduslikest kvalifitseerimistingimustest.

Kolmandas osas antakse juhiseid, kuidas kehtestada vastavustingimusi nii, et need ei osutuks diskrimineerivateks. Samuti tuuakse näiteid, mida kindlasti tingimuste koostamisel vältida.

Neljandas osas tuleb juttu sellest, et diskrimineerivaid ja piiravaid tingimusi võib leida ka lepingutingimustest.

%d bloggers like this: