Autoritest

Kadri Matteus on blogi asutaja, advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat, valdkonna nõunik ja riigihanke entusiast. Kadri põhitegevusvaldkonnad on riigihanked, haldusõigus ja kohtuvaidlused. Ta nõustab ja esindab kliente erinevates riigihanke küsimustes ja on viinud läbi mitmekümneid hankemenetlusi. Peale hangete tegeleb Kadri kõiksuguste avalik-õiguslike vaidlustega, kuid just riigihanked on tema peamine spetsialiseerumise valdkond.

Kadri portfellis on näiteks mitmete hankijate nimel riigihangete korraldamine, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõustamine ja rahvusvaheliste suurkorporatsioonide esindamine sise- ja välisjulgeoleku kaalutlustel riigihangete seaduse erandi alusel korraldatud riigihangetes. Samuti esindab Kadri suurel hulgal pakkujaid ning mh ühte Eesti suurimat jäätmekäitlejat Ragn-Sells AS’i riigihanke vaidlustes.

Kadri on ka kõrgelt hinnatud esineja (koolitaja, lektor) riigihankeõiguse vallas ja hoiab meelt teravana erinevate publikatsioonide avaldamise teel (Juridica, RHS kommenteeritud väljaanne ja tavameedia).

Kadri on Eesti Advokatuuri liige aastast 2014. Kadri on osalenud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) ja Bonni Ülikooli intellektuaalse omandi suveülikoolides.

Võta Kadriga ühendust siin.

Mario Sõrm on blogi kaasautor. Mario töötab advokaadibüroos Sorainen ja töötas enne seda pea 5 aastat Rahandusministeeriumis riigihangete ja riigiabi osakonnas.

Marioga saab ühendust võtta siin.