Taskuhäälingud

Mario ja Kadri kutsuvad aeg-ajalt endaga vestlema huvitavaid inimesi, kellega arutada riigihankeasju.

#13 Hankelepingute täitmisest ja muutmisest Transpordiametiga Riigihanke blogi podcast – Etapiviisiline Elu

Aastalõpu episoodis vestleme Transpordiameti hankeüksusest Kadri Lepikulti ja Eveli Altunbasiga. Kas muinasasumi avastamine teetööde ajal on ettenägematu asjaolu, mis õigustab hankelepingu muutmist? Milline on hankelepingu muutmise praktika Transpordiametis? Miks on hankelepingu täitmisest tekkinud vaidlusi mõistlik lepitada (Transpordiameti näitel)? Kas tellija seaduses ette nähtud ülesütlemisõigust (VÕS § 655) tuleb hinnata hankelepingu muutmise sätete alusel (nt Finn Frogne lahendi alusel)? Kas ettevõtjad tunnistavad hankepassis varasemate hankelepingute olulisi rikkumisi ja miks seda üldse tegema peaks? Kõikidele nendele küsimustele saad vastuse kui kuulad seda episoodi! Kena aasta lõppu!
  1. #13 Hankelepingute täitmisest ja muutmisest Transpordiametiga
  2. #12 2021 kaasustest Mart Parindiga
  3. # 11 Kohtus näeme
  4. #10. Riigihanked ja keelatud kokkulepped
  5. Number 9. Hankejõulud ja seadusloome
  6. Number 8. Innohanked
  7. Number 7. Tervisekassa eriarstiabihanked 2020
  8. Number 6. Vestleme kaasustest.
  9. Number 5. Kriisihanked
  10. Number 4. Rail Baltic ja Kristjan Kaunissaare

Soundcloud

%d bloggers like this: